Studiekredse

Studiekreds

Der er oprettet studiekredse i landsbyordningen for at opkvalificere videndeling i brugen af iPad. Alle studiekredse mødes minimum én gang om måneden og gennemgår et fast dagsorden, det er denne dagsorden til studiekredsenes møder.

I hver studiekreds er der en blogger, der sørger for at referatet bliver lagt på denne blog. Blog indlæggene er inddelt i kategorier, der tilfalder studiekredsens faglige område. Blogger-rollen går på skift.

Under hver studiekreds er angivet de personer, der deltager i studiekredsen.

Studiekredsene har til formål at få fokus på de pædagogiske muligheder af Ipaden. Tanken er ikke at studiekredse er tekniske kurser i brug af ipad. Medarbejderne deltager i alle de studiekredse, hvor de har faget. Dog deltager én person maksimalt i 4 studiekredse.

 

Studiekreds Børnehave består af:

JA, KMB, ÅB

der dækker alt arbejde i børnehaven

 

Studiekreds dansk består af følgende:

MM, EJ, TO, LJ, BLU

Det er de personer, der har dansk fra 0. til 6 klasse

 

Studiekreds DUS består af

NJ, RBN, MN, NP

Der dækker DUS 1 og 2

 

Studiekreds Engelsk består af:

BB, MIJ, TO

Disse dækker Engelsk fra 3. til 6. klasse

 

Studiekreds Matematik består af

MP, MIJ, BB, EJ

De dækker matematik fra 0. til 6. klasse

 

Studiekreds Naturfaglig/Tema

MM, MP, TO, BB, BLU

Disse dækker

Natur/Teknik fra 1. til 6.

Kristendom fra 1. til 6.

Historie fra 3. til 6.

 

Studiekreds Praktisk/Musisk består af

LM, LJ, MIJ, BLU, EJ, MM, TO

Der dækker:

Musik fra 1. til 6. klasse

Sløjd fra 4. til 6. klasse

Håndarbejde

Billedkunst fra 1. til 6. klasse

Hjemkundskab

Idræt fra 1. til 6. klasse

 

Studiekreds Special består af

LJ, BLU, NJ, BB

Der dækker samtlige støttefunktioner og trivsel i skole og DUS delen

Skriv et svar

Required fields are marked *.