Vurdering af apps

Der findes grundlæggende fire forskellige typer af apps. De er:

  • ProduktionsApps – til at producere et produkt
  • InformationsApps – til at søge information
  • TræningsApps – til at træne færdigheder
  • UnderholdningsApps – Spil, Musik, Videoanimation

 

Når man vurderer en app, er det mest hensigtsmæssigt at kigge på fem parametre.

vurdering af app

Indholdskvalitet

Du skal altid vurdere en given app ud fra dens indhold. Uanset hvor godt designet en app er i forhold til interaktion, så har det ringe didaktisk værdi, hvis det ikke har et lødigt indhold. Formidler app’n viden på en fyldestgørende måde, der er opdateret i forhold til ny faglig og pædagogisk viden? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til elevernes problemhorisont? Kan den bruges i andet en et enkelt fag. Er det en app, der kan bruges til mange forskellige ting?

Differentiering

Det næste parameter er ligeledes didaktisk. Det vedrører nemlig i hvilken udstrækning app’n understøtter undervisningsdifferentiering. Giver det mulighed for, kommer det med forslag til eller støtter det direkte undervisningsdifferentiering? Kan den udfordre elever på forskellige niveauer både individuelt og i grupper?

Omfang

Det tredje parameter er mere kvantitativt, da det vedrører omfanget af indhold, aktiviteter og redskaber app’n indeholder. Det er relevant i det omfang at det repræsenterer en værdi i et brugerperspektiv, hvor man i forbindelse med planlægning og gennemførsel af undervisning har behov for kunne finde og kombinere flere ressourcer uden at skulle lede for mange steder.

Omfang er imidlertid også et kvalitativt parameter, der overlapper differentiering som parameter. Således er det også et omfangskrav, at fordre et bredt repertoire af indhold, så det henvender sig til flere brugere med forskellige typer af behov, forudsætninger og interesser

Genbrugelighed

Genbrugelighed er et parameter for de tekniske og lovmæssige betingelser. App’ns værdi for en bruger hænger i høj grad sammen med, i hvilken udstrækning den kan bruges sammen med andre apps, brugerne har adgang til. Man bør derfor spørge til, om app’n er et åbent eller lukket system. Bygger det på åbne standarder? Kan det integreres med skolens intranet? Kan indholdet downloades og bruges i andre sammenhænge? Er det muligt at redigere indholdet og integrere det med andre læremidler?

Brugervenlighed

Har app’n appel og er appetitvækkende? Har det en god navigationsstruktur? Ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen? Er det nemt at orientere sig i grafik, layout, design, overskrifter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm.? Er det fleksibelt med gode genvejstaster, høj grad af frihed, brugerkontrol og kan fejlvalg nemt omgøres?

Skriv et svar

Required fields are marked *.