Hvem er vi?

Landsbyskole: 0. – 6. kl.

Landsbyordning: børnehaven er tæt på skolen, og DUS placeret på skolen

Ca. 60 elever

Rullende skolestart

Rullende skolegang

Aldersblandet undervisning

Pædagoger med i indskolingen og 3. kl.

Stor forældreopbakning

 

Bislev Skole danner sammen med Bislev Børnehave og DUS en helhed, som vi kalder Bislev Landsbyordning. Landsbyordningens mål er, der skal være en ”rød tråd” i børnenes liv, og det vil vi fremme gennem ”Fælles værdier for Landsbyordningen”.

Bislev Skole er en kommunal folkeskole, og dermed er skolens styrelse underlagt ”Folkeskoleloven”, de rammer, som Aalborg byråd giver, samt af skolebestyrelsen.

Bislev Børnehave og fritidsordning blev den 1. oktober 2007 en landsbyordning sammen med skolen. Skolelederen på Bislev Skole og DUS-lederen i Landsbyordningen udgør den daglige ledelse for hele ordningen. Det betyder et meget tæt samarbejde mellem de førhen to institutioner. Børnene i børnehaven benytter skolens gymnastiksal, deltager i forskellige arrangementer på skolen, så som motionsdag, emneuger, morgensang og læsearrangementer, hvilket er med til at børnene lærer skolens bygninger og de ansatte på skolen at kende. Det giver børn tryghed at færdes i vante rammer blandt kendte voksne.

 

Bislev Skole og Landsbyordning – Størrelse og beliggenhed

Bislev Skole er en lille landsbyskole med ca. 60 elever fordelt på 0. – 6. kl. Skolen er bygget i 1962 og blev renoveret i 2004, og fremstår med lyse, tiltalende lokaler. Skolen er beliggende i et naturskønt område tæt ved Limfjorden, ca. 5 km fra Nibe og ca. 25 km fra Aalborg. Der er ansat 7 lærere, en børnehaveklasseleder, en skoleleder, en rengøringsassistent, en sekretær 12 timer pr uge og skolen deler en teknisk serviceleder med Sebber Skole. Efter 6. kl. fortsætter eleverne på Nibe Skole. Der foregår et tæt samarbejde med Nibe Skole i forbindelse med elevernes overgang til 7. kl.

 

Børnehave

Børnehaven ligger midt i Bislev by i kort afstand fra skolen. Bygningen er opført i 1890 til andet formål. I 1971 blev der indrettet Børnehave og bygningen er løbende blevet renoveret. Børnehaven er normeret til 40 børn, gennemsnitligt har vi 33 børn indskrevet. Vi har nogle dejlige velindrettede lyse lokaler og en god stor legeplads.

 

DUS 1 og 2

Dussen er oprettet i 1989. De første 7 år havde den til huse i skolens lokaler. I 1996 fik Dussen egne lokaler i en tilbygning til skolen. Denne bygning blev renoveret i 2007. Vi har dejlige lyse lokaler og et dejligt udeområde, som vi deler med skolen. Normeringen i Dus 1 og 2 følger omtrent skolens børnetal.

 

Bestyrelsens målsætning og værdigrundlag for Landsbyordningen

en hverdag baseret på tillid og indbyrdes menneskelig respekt, hvor man mødes med positive forventninger til hinanden.

en høj prioritering af, at børnene udvikler sig til selvstændige, kreative og ansvarlige mennesker.

en engageret, faglig og almendannende undervisning, der bevarer den enkelte elevs lyst til at lære.

en undervisning præget af helhed, sammenhæng og fordybelse.

et godt skole/hjem samarbejde med et gensidigt højt informationsniveau.

en god kontakt med det omgivende samfund.

 

Skriv et svar

Required fields are marked *.