Studiekreds engelsk

| 0 comments

Siden sidst

5 klasse

Emnet Charlie and the chokolate factory blev afsluttet med en aflevering i puppet pals. Eleverne skulle genfortælle historien i korte træk.

Emnet er skiftet til Oh Canada. De bruger stadig dropbox som udleveringsbakke og afleveringsbakke. Alle digitale tekster bruges igennem dropbox. Der lægges i højere grad vægt på lydoptagelser i stedet for skriftlige afleveringer.

 4. Klasse

Her bruges showbie som aflevering og udlevering fra lærer til elev. Eleverne har ugentlige afleveringer primært engelske sætninger. Det kører problemfrit. Eleverne har nemt ved at lære app’n at kende. Planen er at showbie skal være den primære app til lærer-elev kontakt. Dropbox skal udfases her.

Derudover har eleverne brugt app’n story wheel til at tilegne sig nye ord og øve sig i engelske sætninger. Denne har har den begrænsning at den skal mailes direkte fra app’n. Til gengæld bliver den afspillet i iBooks og er en lydfortælling med billede og indtalt tekst.

 3. Klasse

Her er der arbejdet med book creator, hvor emnerne United Kingdom, USA og holiday er behandlet. Eleverne har i disse bøger arbejdet med tilegnelse af nye ord, oversættelse af sætninger og øvning i udtale. Bøgerne er brugt som ramme for afleveringer. Eleverne præsenterer deres bøger for hinanden via AppleTV.

 

Vi indtænker at inddrage ipad’n i udarbejdelsen af vores årsplaner.

Lektier til næste gang. Vi støvsuger app store for gratis engelske Apps, mest med henblik på grammatik og vil efter ferien fremlægge vores fund for hinanden.

 

Generelt oplever vi at eleverne er blevet meget mere motiverede til at snakke engelsk, især når de optager sig selv på iPad. Eleverne giver også selv udtryk for de godt kan lide de kan sidde at udtale ord og sætninger for sig selv og øve sig inden de beholder deres endelige optagelse.

Vi har også bemærket at enkelte elever nyder godt Af at de kan zoome ind på digital tekst, så de afgrænser det læsestof de skal igennem for at gøre det mere overskueligt for dem selv. Det er en stor fordel at der kan zoomes ind på det ord eller den sætning, der er fokus på. Dette er gældende for hele mellemtrinet.

Vi vil gerne have et kursus i at få iPad’n til at kunne oplæse engelske tekster. Det synes vi at vi mangler. Vi henvender os til IT-vejleder for Info om dette.

 

Apps nævnt i dette indlæg

Puppet-Pals-HD dropbox Showbie-238x300 ibooks Story wheel Book-Creator

Skriv et svar

Required fields are marked *.