4. Studiekredsmøde dus.

| 0 comments

I næste uge er der emneuge på skolen, som skal omhandle dinosaurer. Vi vil i dussen give mulighed for, at man kan bruge ipaden til at søge Info om emnet. Børnene får lov at arbejde med emnet Dinosaurer på ipaden. De skal blandt andet søge svar på forskellige spørgsmål. Der findes også nogle gode apps, som grundlæggende har underholdningsværdi, men også involverer at børnene ser, hvordan de forskellige dinosaur racer så ud. En app er Jurassic park. Der tilknyttes en bestemt voksen på opgaven.

Vi vil undersøge muligheden for at dussen kan få sit eget budget til at købe apps for uafhængig af skolen.

På fredag skal vi have O-lektioner, hvor vi skal i Halkær mølle. Her har vi fået lov til at låne nogle ipad mini af børnehaven, da de på grund af størrelsen er mere handy at have med ud af huset. Vi vil bruge ipad’sene til at tage billeder af forskellige dyr/planter, som børnene kan finde navnene på og søge Info på via www.danskedyr.dk. Børnene får også mulighed for at tage situations billeder af deres oplevelser, som de efterfølgende kan bruge appen write reader til at skrive tekst på billederne (børnestavning). De børn, der har lyst til at vise deres “værk” til andre børn eller måske forældre, kan bruge den interaktive tavle som fremviser i dus-tiden.

Vi har vedtaget på mødet, at børnene altid er velkomne til at bruge deres ipad til lektier, som de har fået for i skolen. De skal naturligvis ikke skrive sig på til en spilledag for at lave sine lektier.

Social læring i spil på iPad’n.

Vi oplever, at mange børn bliver udfordret på det sociale plan, når de spiller f.eks. minecraft. Her spiller mange børn sammen og går ind i det samme univers. Sådan et spil giver gode muligheder for at børnene skal forhandle og kommunikere. Spillet fungerer bedst, hvis børnene overholder de regler, som de i fællesskab har vedtaget. F.eks. er der en uskreven regel om, at man lige spørger modparten om lov, før man hopper ind i hans univers (hans gem, som børnene siger). Vi diskuterer hvilke spil der rummer mulighed for at spille sammen i samme univers, da disse spil rummer mulighed for socialt læring. Vi har som lektie til næste gang at undersøge markedet for denne type spil.

Skriv et svar

Required fields are marked *.