Studiekredsmøde – Engelsk

| 0 comments

Bordet rundt siden sidst.

5. Kl.

I 5. Klasse arbejdes der med iPad. Denne integreres i undervisningen i form af indscannede tekster, der læses på iPad, samt opgaver der lægges i dropbox.

Nærmere beskrivelse af undervisningen i 5. Kl kan læses i blogindlæg omhandlende “Charlie and the chocolate factory”

4. Kl.

Nyt emne i engelsk indledes altid med en ny bog i book creator med lydfiler, nye ord, oversættelser, indlæste tekster. Alt arbejde samles i book creator.

Også lektier indskrives og afleveres i book creator.

I bøgerne laves også “dictionaries” med øve-ord til hvert emne.

3. Kl.

Nye emner i faget indledes ligeledes med bøger i book creator.

Skabelon gennemgås forinden med børnene.

Udtale af ord på engelsk optages på iPad.

 Siden sidst:

Siden sidste studiekredsmøde har alle klassetrin arbejdet med book creator. I de yngste klasser anvendes disse til arbejdet med de forskellige emner.

Der laves bøger om hvert emne.

I ældre klasser anvendes book creator til aflevering af opgaver i form af besvarelser af spørgsmål m.m.

Også app’en “Hokusai” anvendes til lydoptagelser som alternativ til book creators lydoptager.

 Dropbox:

I 5. Klasse lægges opgaver og indscannede tekster ind i dropbox.

Der laves løbende mapper med datoer, og lektier ind i mapperne.

Børnene henter opgaver og tekster fra dropbox’en.

Enkelte ark deles ud på klassen, men ellers anvendes iPad og dropbox.

 

Erfaringen er dog, at dropbox’ en løbende skal tømmes, da denne engang imellem løber tør for plads. Efter endt arbejde tømmes den fælles dropbox, og der gøres plads til nye emner.

Lærere og elever kan herefter overføre egne produkter m.m. til eget område på dropbox.

Dropbox er nødvendigvis ikke den bedste løsning. Vi kan få pladsmangel, og er nødsaget til at tømme mapperne løbende.

Vi vil tage kontakt til vores IT-vejleder med henblik på en bedre løsning.

 Erfaringer siden sidst:

Vi har gjort observationer om eleverne i de mindre klasser kan have vanskeligheder mellem at skifte mellem forskellige apps.

F.eks. Kan det være vanskeligt for yngre børn, at skifte fra indscannede læsetekster til opgaver i eksempelvis Pages

Fungerer det tekniske?

Efter opsætning af Apple Tv’s i henholdvis personalerum og skolekøkken, fungerer det tekniske upåklageligt.

Vi er opmærksomme på, at pauseskærmene på Apple tv’s skal udsættes yderligere, da vi har oplevet at pauseskærmene sætter ind hvis der ikke er berøring på iPad’ en i længere tid.

 Hvordan kan vi pædagogisk inddrage iPad’ en i undervisningen den næste måned?

5. Kl

I kommende arbejde med emnet “Oh Canada” inddrages iPad’ en sammen med den traditionelle læsebog. Talt sprog højnes i forbindelse med besvarelser af opgaver. Tekster læses op og optages på iPad’ en, mens det skriftlige arbejde besvares i den traditionelle arbejdsbog.

4. Kl.

Her lægges der vægt på udvidelse af ordforrådet.

Oversættelser og historiefortælling bearbejdes ved brugen af lydoptagelser og app’ en Story wheel.

3. Kl.

Der arbejdes fortsat med udvidelse af ordforrådet i form af øve-ord, små grammatiske øvelser og små læsetekster.

App’en book creator anvendes hovedsageligt.

Brugen af app’ en Puppet pals overvejes også.

 Den gode historie:

Eleverne eksperimenterer med at sende lektier til lærerne direkte – over mails eller i dropbox’en.

Hvilket vi får flere og flere erfaringer med – eksempelvis er det knap så konstruktivt at der afleveres billeder/screen shots hvis lektien var at oversætte sætninger. Det gør det svært at rette direkte på billedet.

 Behov fremadrettet:

Vi har behov for en mere permanent løsning på “Dropbox-problemet”.

Fælles for hele skolen: vi ser det som et fælles problem, at dropbox’en hurtigere vil blive fyldt, når hele skolen begynder at anvende dropbox i alle fag til næste skoleår.

Her håber vi, at vores IT-vejleder har fundet en mere permanent løsning, på dette problem.

Apps nævnt i dette indlæg

dropbox Book-Creator hokusai ikon Story wheel Puppet-Pals-HD

Skriv et svar

Required fields are marked *.