Studiekreds matematik

| 0 comments

Vi lægger ud med at fortælle om lidt forskellige apps vi har undersøgt den seneste tid. Vi har delt dem op i to grupper. Træningsapps og produktionsapps. Derefter vil vi belyse et par observationer vi har gjort os i arbejdet med iPad’n. Slutteligt kigger vi på hvilke ting, vi skal have undersøgt til næste gang.

 

Produktionsapps

Book Creator 

Vi har besluttet at vi vil bruge book creator. Vi vil især bruge den, til at eleverne kan lave deres egen formelsamling. Her tænker vi, at eleverne i løbet af skoleåret skal belyse hvordan matematiske begreber, regler, løsningsmuligheder og lignende fungerer. Vi vil lade eleverne vise dette i deres formelsamling ved hjælp af både tekst, billede, video og lyd.

Ideen med formelsamlingen er så at den skal følge dem igennem hele skoleperioden. De vil derudover løbende kunne omstrukturere deres formelsamling ved at rokere rundt på de enkelte sider. Dette vil skulle gøres for at gruppere de matematiske begreber.

Vi ser derudover også muligheder i at eleverne nu alle har et kamera via deres iPad. Det vil vi inddrage på den måde, at det kan inddrage eleverne nærmiljø i matematiske problemstillinger. Det kan komme til udtryk ved at eleverne skal ud og finde mønstre, symmetri, rette vinkler osv. og derefter behandle dem videre på iPad’n.

Vi ser også store muligheder i Puppet Pals HD. Hvor elever kan producere video, der støtter op om den føromtalte formelsamling. Den vil også kunne stå alene ved at de ved hjælp af dukketeater forklare et begreb, eller hvordan man løser en given matematisk opgave.

 

Færdighedsapps

Mine Tabeller

Denne app er ren tabeltræning. Den finder vi brugbar både i indskolingen og også i starten af mellemtrinet. Den skal kun ses som et supplement til tabeltræning. Vi ser den brugt som en ekstra aktivitet.

 

Geoboard

Et digitalt sømbræt. Her ser vi mange muligheder. Det kan bruges til geometri, symmetri, mønstre, areal og mange flere ting. Det er helt sikkert noget vi vil bruge i undervisningen. I denne sammenhæng vil app’n understøtte forståelsen af forskellige begreber.

 

Cube Construct.

Digitale centicubes. Har vi allerede haft testet af et par drenge fra mellemtrinet. De fandt den specielt spændende, da de i forvejen kender til at konstruere ved hjælp af kuber i onlinespillet Minecraft. Vi finder mange gode muligheder i denne App, da den principielt kan bruges til det, man normalt ville bruge almindelige centicubes til. Her ser vi en fordel i at eleverne kan vende og dreje figuren og få den visualiseret fra forskellige sider.

Icut

En app, hvor den logiske sans trænes ved at skulle dele en figur opbygget af kuber op i ens dele. Vi vurderer det er en App vi vil bruge også selvom det er en engelsk app. Eleverne vil efter en kort introduktion let forstå hvad det går ud på.

Matemaslik

Er helt klart til indskolingen i gratisversion. Vi køber adgang for at teste den fulde version til næste studiekredsmøde. Vi har se fordele i denne app med hensyn til forståelsen af mængder og addition.

 

Hungry fish.

Er helt klart til indskoling i gratisversion. Vi køber adgang for at teste den fulde version til næste studiekredsmøde.

 

Zoom

Kan bruges til indskolingen med hensyn til at lære om tallenes placering. Det kan bruges på mellemtrinet til decimaltals placering.

 

Calculess

Vi vurderer det er en lommeregner til mellemtrinet, vi vil finde en mere simpel til indskolingen. Vi ser det dog som en klar fordel til mellemtrinet, at de har en lommeregner, der kan mere end de fire regningsarter.

 

Mathboard addition

Vi vurderer at det er en App, vi ikke vil bruge tid på lige nu. Det kan være vi vender tilbage til den senere.

 

Observationer og frustrationer

Vi har oplevet at tastaturet på iPad’n låser, forstået på den måde, at skriver vi på skoleblogs f.eks. kan man lige pludselig ikke skrive mere, selvom vi taster løs. Det afhjælpes ved at lukke tastatur ned og åbne igen. Meget irriterende.

Derudover oplever vi, at når vi er på personaleintra og skal skrive i en tekstboks, hopper og danser siden mens man skriver. Det er meget frustrerende. Vi har dog erfaret at vi kan opdele tastaturet, så der er et halvt tastatur i hver side af skærmen. Det afhjælper situationen, men er ikke en holdbar løsning i længden.

 

Til næste studiekredsmøde har vi aftalt at se nærmere på Algebra Touch og Long division.

  

Skriv et svar

Required fields are marked *.