13. maj 2014
by Nete Plovgaard Pedersen
0 comments

Studiekredsmøde dus; marts 2014

Her er en oversigt over nogle nye apps, som vi bruger i vores arbejde i dussen.
“Lumosity”: En sjov app, som er udviklet til at træne hjernen i forskellige færdigheder ( feks hukommelse, hurtighed og problem løsning). Består af en masse små spil, som har til formål at styrke præcis det område, som barnet har brug for at få udviklet. Når man opretter en gratis konto har man kun adgang til en del af opgaverne.
“Timer touch”: En meget enkel app, som viser et ur. Denne kan bruges til børn, som har behov for visuelt at få en fornemmelse af tiden (feks hvor meget tid der er til pause).
“Feeling carts”: viser forskellige ansigtsudtryk hos børn. Kan bruges til børn, som har svært ved at afkode andre børns ansigtsudtryk. Appen kræver, at man sidder en til en med barnet.
Vi som personale bruger meget facebook til at søge inspiration til forskellige apps, især de apps som har til formål at støtte børn med specielle behov. Af gode sider kan nævnes:
– “Apps til børn og voksne med specielle behov”.
– “Apps for autism and special needs”.
– “Apps for børn”.

28. marts 2014
by Mikael Jensen
0 comments

Matematik studiekreds

Denne gang har vi valgt at se på et par af de apps vi bruger meget i matematikundervisningen. Vi har listet dem nedenunder og skrevet lidt ord til hver enkelt. Vi har øje for hvilken kategori de falder ind under i de fire app typer som vi kender.

De fire app typer

  • produktionsApps – til at producere et produkt

  • InformationsApps – til at søge information

  • TræningsApps – til at træne færdigheder

  • UnderholdningsApps – Spil, Musik, Videoanimation

 

Minecraft/Cubeconstruct (3. klasse)

Disse to apps er rigtig gode til at træne rummelig forståelse. Cubeconstruct egner sig bedst til indivuduelt arbejde og minecraft egner sig bedst til gruppearbejde, selvom eleverne sidder hmed hver deres iPad.

Eleverne bliver stillet diverse opgave i disse apps, som de så skal løse. I cubeconstruct kan det være konstruktion af forskellige former, bygninger osv. I minecraft kan det være de samme slags stillede opgaver, men her skal de samarbejde omkring opgaven. Der fordrer samarbejdskompetencen

 

Slate math (Indskoling)

Vurderer vi til at være en rigtig god app til matematik. Det kan bruges fra 1-2 klasse alt efter elevens faglige niveau. Det gode ved denne app er at den træner eleven i at læse en opgave og derefter løse den. Der bliver også brugt matematiske termer, så eleven bliver styrket i sine matematiske begreber.

Vi synes det er rigtigt ærgerligt at man ikke kan hæve niveauet i app’n da samme opgavetyper med højere fagligt niveau sagtens ville kunne bruges på højere klassetrin

 

King of Math (3-6. klasse)

Er en app, der er god til at træne matematiske begreber og regnearter. Vi vurderer den passende til mellemtrin. Den er måske lige svær nok til elever i 3. klasse, men afhængigt af elevens faglige niveau kan den godt bruges. Der finde også en King of Math Junior der mest tiltaler indskolingen men kan bruge op til 3. klasse.

 

Book Towers

Er et spil, der udfordrer elevens logiske sans. Der handler om at få bøgerne stablet i den rigtige talorden og i de rigtige farver. Niveauet bliver hurtigt højere. En app, der er en god adspredelse i en matematikundervisning

 

Mathfeud (mellemtrin)

Er en app, der træner hovedregning med de fire regningsarter. Der kan skrues op og ned for niveauet som man lyster. Det gode ved denne app, er at man kan udfordre hinanden. Både andre elever i klassen eller andre, der i det hele taget bruger app’n. Man skal være god til at skabe regnestykker for at mestre denne app og man er hele tiden udfordret da app’n er på tid.

 

Geoboard

Er en digital udgave af et sømbræt. Her får eleverne stillet opgaver. Det kan være diverse mønstre, mandalas eller opgaver vedrørende symmetri.

 

Explain everything

Er en app hvor vi vurderer vi ikke bruger dens fulde potentiale endnu. Vi bruger den dog i matematik ved at eleverne forklarer matematiske princippet og regneregler indenfor alle fagområder. Dem gemmer de så i en bog til egen brug. Så de på denne måde laver en videoformelsamling.

Det udfordrer også eleverne, at de selv skal forklare hvordan man løser eksempelvis en ligning ikke kun på klassen men også til dem selv.

 

Ønsker

Vi har et ønske om at bruge matematikfessor på længere sigt. I øjeblikket er vi bundet af en aftale med skolemat. Vi ser flere muligheder i matematikfessor og det er hjemmesiden er fuldt ud kompatibel med iPad gør den også mere interessant.

Vi oplever løbende udfald på AppleTV. Vores ide er at vi mangler flere AP’r (accesspoints) Det er nemlig typisk i udkanten af dækningsområderne eleverne eller lærerne mister kontakten til netværket. Vi har taget det videre til ledelsen og IT-vejleder om indkøb af flere AP’r

Apps omtalt i dette indlæg:

com.mojang.minecraftpe_l_XMEM cubec slate-math-for-kids-icon icon_256
icon_256 (1) math feud geoboard-1 explain_everything

19. marts 2014
by Mikael Jensen
0 comments

Slides fra IT-kursus d. 18. marts

D. 18. marts havde vi IT-kursus på Bislev skole.

Der var taget udgangspunkt I at eleverne havde arbejdet med solsystemet forud for denne opgave. Ideen er så eleverne skal arbejde med præsentationen Rummet. Her skal de svare på spørgsmål og selv lave nyhedsudsendelse og slutteligt skal de sende deres endelige keynote til læreren gennem Showbie.

Nedenstående slides var oplægget.

 

Nedenstående slides var arbejdsarkene i Keynote
De kan rekvireres i keynoteformat hvis I kontakter os.

5. marts 2014
by Mikael Jensen
0 comments

Dansk studiekreds

Siden sidst:

I 6. klasse har de gjort stor brug af følgende app: Politikkens Ordbog.  Den er yderst anvendelig, nem og overskuelig for børnene at anvende

Blandt lærerne er der stadig frustrationer om, at vi bliver smidt af nettet, når vi bruger appleTV. Der er stadig ingen løsning på problemet.

I indskolingen er der positive oplevelser omkring børnenes brug af iPad i ferien, hvor flere af børnene bruger den til videosekvenser, skriftlige beskrivelser, lyd og billede.

Positivt at børnene månedligt får opdateret iPad ved IT-vejleder

Indskolingen gør god brug af ny opdatering af book creater, pennen til skriftlig fremstilling.

Vi efterlyser, at det er muligt, at børnene kan arbejde videre i en skabelon i popplet.

Et stort ønske fra alle, en airprinter! De koster 300-400 kr. Den er ikke til børnene, men for at spare

tid, for os voksne.

5. marts 2014
by Mikael Jensen
0 comments

Engelsk studiekreds

Vi tog en fortællerunde om hvad vi har foretaget os, siden sidst vi havde møde i studiekredsen

 

3. klasse

Eleverne bruger stadig book creator til at samle produkter indenfor hvert emne. De har arbejdet med emnet Food, Seasons, days and months.

Ipad bliver brugt til at samle op på nye ord og sætninger i faget.

 

De har testet nye apps:

fun english apps (generelt alle under dette navn)

Reading game

fun english videos – en god måde at aktivere eleverne på

 

Disse Apps bliver brugt som ekstra. Der overvejes om der skal tilkøbes nogle af disse apps. Eleverne er hurtigt igennem det gratis område dvs. levetiden er forholdsvis kort.

4-5. klasse

Er begyndt at have en fag-klasseblog – inden hver dobbelt-lektion kan eleverne se hvad de skal arbejde med. Her er lagt links ind og en kort beskrivelse af hvordan lektionerne skal foregå.

Da bloggen startede op blev der gennemgået på klassen hvad dagens plan var. Nu går eleverne selv ind i starten af lektionen og læser hvad de skal i dag. Der bliver lagt vægt på, at eleverne skal mediere det stof vi gennemgår. Der arbejdes for tiden med Heroes, hvor eleverne skal ende ud med at lave deres egen Helt og holde et kort foredrag omkring dette.

Book Creator bruges til at samle alt omkring emnet. Derudover bruges showbie til jævnligt til hjælp af læreren hvis eleverne har produceret noget derhjemme eller ikke når at få hjælp på klassen.

Vi har siden sidst fået abonnement på Engelskfaget.dk. Vi er alle enige om det er en god lærerressource. Vi bruger dog ikke de færdiglavede forløb, vi remedierer materialet så det passer ind til vores allerede planlagte forløb.

 

En god app er:

Learn English

Her kan eleverne tilegne sig nye ord og øve sig i sætningskonstruktion. App’n bruges til ekstra aktivitet. Eleverne er meget glade for dens simple design og tilgængelighed.

6. klasse

I 6. klasse arbejdes der med indscannede tekster. Senest er der arbejdet med emnet Heroes og efterfølgende med emnet Scotland.

Der arbejdes primært med følgende apps: keynote, showbie puppet pals

Hver lektion starter med den fælles dagsplan lægges ud i showbie og gennemgås på klassen

 

Emnerne indledes med indscannede tekster, det kan være historier omkring emnet, det kan være opgaver tilknyttet emnet. Under emnet Scotland skulle eleverne genfortælle Skotlands historie. Her skulle de bruge Puppet Pals. Herunder er der et eksempel på et elevarbejde.

Derudover har de forberedt et lille foredrag omkring Scotland. Her brugte de keynote til præsentation.

Eleverne har testet app’n Itranslate. Fremadrettet bruger de dog ordbogen.com (kræver abonnement). Den er hægtet op på Uni-login.
English for children LITE – overvejes til begynderengelsk